Toplicht midden

657

Door een truss tussen de dikke pilaren in het schip te vliegen zorgen we voor toplicht in het midden van de kerk.